Medzinárodná mikrobusová linka Bratislava-Belehrad

Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás prvoradá. Sme dlhé roky na trhu a máme veľa najazdených kilometrov bez nehody.
Sme dlhé roky na trhu a máme veľa najazdených kilometrov bez nehody.

Zásielky

Poskytujeme aj službu prepravy menších balíkov a listových zásielok medzi Slovenskom a Srbskom a opačne.

Podanie zásielky na Slovensku

Podať zásielku môžete iba priamo šoférovi mikrobusu, keď nakladá cestujucich, a to v čase odchodu. Vtedy sa dohodnete aj o podmienkach prevzatia balíka v Srbsku.

Každú zásielku treba najprv nahlásiť telefonicky na číslo +421 903 969 912

Prevzatie zásielky v Srbsku

Miesto, kde môžete prevziať svoju zásielku v Srbsku:

                   **Báčsky Petrovec - Chalupková Zdenka, Hurbanová 6  tel:  +381 21 782 567  mobil: +381 69 782 567

                   **Stará Pazova - Kočišová Miruška, Janka Sýkoru 1,  tel: +381 63 80 16 721

                   **V ostatných mestách v Srbsku treba individuálne dohodnúť so šoférom pri podaní zásielky.

Podanie zásielky v Srbsku

Podať balík alebo list v Srbsku môžete priamo šoférovi, ale najprv treba nahlásiť telefonicky na +381 63 80 16 721, alebo v nasledovných mestách v Srbsku:

   **Bačsky Petrovec - Chalupková Zdenka, Hurbanova 6, tel: +381 21 782 567 mobil: +381 69 782 567

   **Stará Pazova - Kočišová Miruška, Janka Sýkoru 1, tel: +381 63 80 16 721

Prevzatie zásielky na Slovensku                                                                                

V Bratislave

Mierová 143, Bratislava, každý deň od 16 - 20 h


V ostatných mestách (Trnava, Nitra, Nove Zámky , Komárno) je potrebné počkať mikrobus a prevziať balík zo Srbska.


Cena

Cena prepravy jedného balíka (do 5 kg) alebo listu v jednom smere je 10 eur alebo 1000 din.


Doručenie zásielky na adresu alebo prevzatie z adresy v Bratislave spoplatňujeme dodatočne 20 eur.

Doručenie v Belehrade je tiež 20 eur.

V prípade hocijakého podozrenia, šofér môže vyžiadať platný preukaz totožnosti pri prevzatí zásielky a v najhoršom prípade bez odôvodnenia odmietnuť zákazníkovi prevziať zásielku.