Prtljag - HRICKO PREPRAVA

Prtljag

Lični prtljag se nenaplaćuje.

2 torbe se računaju kao lični prtljag , jedna u prtljažniku i jedna manja kod sebe.

Sav ostali prtljag se naplaćuje 5 eur po torbi