Vize - HRICKO PREPRAVA

Vize

Gradjanima EU nije potrebna viza za Srbiju.

Od 12 juna 2010 mogu u Srbiju da putuju samo sa važećom ličnom kartom bilo koje zemlje Evropske Unije.

Ambasada Slovačke republike u Beogradu
Bulevar umetnosti 18, 11 070 Beograd
Tel:00381-11/ 22 23 800
Mob.tel.:00381-63/ 336 837
Fax:00381-11/ 22 23 820
E-mail: embassy@belehrad.mfa.sk
Web: www.belgrade.mfa.sk

Gradjanima Srbije od 19.12.2009. nisu više potrebne vize za Slovačku republiku i zemlje EU, koje su članice Schengena. (Važi samo za nove biometrijske pasoše u kojima je uveden boravak u Srbiji. Srpski novi biometrijski pasoši koji imaju boravak na Kosovu, moraju imati važeću Šengen VIZU).

Ambasada Republike Srbije u Bratislavi
Budková 38, 811 04 Bratislava
Tel. (02) 5443 1927
Fax. (02) 5443 1933
Web: www.bratislava.mfa.gov.rs

Category