Často kladené otázky - HRICKO PREPRAVA

Často kladené otázky

Koľko trvá cestovanie mikrobusom?

Cestovanie trvá približne 6,5 – 9 hodín do Belehradu. Závisí to od poveternostných podmienok, eventuálnych zastávok na ceste a čakania na srbsko-maďarskej hranici.

Koľko za prepravu zaplatia deti?

U nás predávame cestovné lístky za sedadlo. Keďže sú mikrobusy zaregistrované ako osobné vozidlá, a každá osoba musí mať svoje miesto, deti musia zaplatiť za lístok ako dospelí.

Koľko stojí prenájom mikrobusu na relácii Bratislava – Belehrad?

Mikrobus je možné prenajať a vtedy si zákazník volí termín odchodu. Cena v jednom smere vynáša ako za 8 cestujúcich (8*35= 280 €), pod podmienkou, že ide o naše štandardné stanice, ktoré sa nachádzajú na zozname. Keď ide o stanice mimo zoznamu, platí individuálna dohoda.

Čo môžem doviezť do Srbska, aby som sa vyhol plateniu colných poplatkov?

Tovar hodnoty do 100 eur pre osobné potreby; fotoaparát, kamera a laptop sa považujú za osobné veci a nepočítajú sa do tohto limitu. Potrebné ich je iba prihlásiť na colnej kontrole Republiky Srbsko.

Čo musím nahlásiť colnej kontrole pri vchode do Srbska a čo nie?

Cestujúci je povinný ohlásiť technický tovar väčšej hodnoty k precleniu (televízor, biela technika, hudobné nástroje).

Koľko peňazí môžem preniesť do Srbska?

Do Srbska je povolené preniesť koľko chcete peňazí, lenže sumu je potrebné nahlásiť colnej kontrole pri vchode (treba mať na zreteli, že maximálna výška hotovosti, ktorú môžete mať u seba v EU je 10 000 €).

Koľko peňazí môžem vyniesť zo Srbska?

Z krajiny je povolené vyviezť hotovosť vo výške 10 000€, alebo protihodnotu v inej konvertibilnej mene.

Môžu občania Európskej únie vstúpiť do Republiky Srbsko s občianskym preukazom?

Áno, občania Európskej únie môžu vstúpiť do Republiky Srbsko s platným občianskym preukazom od 12. júna 2010.

Čo môžem preniesť do Maďarska, totiž EU, a v akých množstvách?

Peniaze (10 000€, alebo protihodnota v inej konvertibilnej mene), 2 škatuľky cigariet, totiž 2×20 kusov cigariet (alebo 50 gramov fajkového tabaku), 1l alkoholického nápoja (destiláty a liehoviny) s obsahom alkoholu od 22%, či 2l alkoholických nápojov s obsahom alkoholu 22% (nevrátane vína a piva), okrem toho môžete preniesť ešte 4l vína a 16l piva. Všetko za jednu osobu, ktorá má nad 18 rokov. Do krajiny je dovolené doviezť maximálne palivo vo vlastnej nádrži motorového vozidla. K tomu množstvu je možné držať vo vozidle najviac 10 litrovú zásobu paliva.

Aké sú peňažné tresty na maďarskej hranici za prekročený limit cigariet a alkoholu?

Pri prekročení dovoleného limitu tovaru vzniká povinnosť uhradiť colný poplatok vo výške minimálne 80€ a odňatie tovaru. Pri väčších prekročeniach aj tresty sú vyššie.

Prečo sa v Belehrade a Novom Sade cestujúci neodvezú na adresu?

Belehrad a Nový Sad sú veľké mestá a odvoz na adresu by zaberal mnoho času. V týchto mestách jestvujú taxislužby, ktoré nie sú drahé a rýchlo Vás zavezú na želanú adresu. V menších osadách, ktoré sú na zozname našich staníc, odvážame cestujúcich zo Slovenska na adresu, keď je príchod v neskorých nočných hodinách a obvykle v takých osadách nejestvujú taxislužby.

Vrátia sa mi peniaze za zakúpený lístok, ak sa na hranici skonštatuje, že nemám platný cestovný doklad alebo kvôli iným dôvodom nemôžem prekročiť hranicu?

Nie, peniaze nevraciame, ak na hranici kvôli neplatným cestovným dokladom, alebo kvôli nepovoleným množstvám tovaru musíte vystúpiť z vozidla.

Category